Tagrenovering

Udskiftning og reetablering af 1500 kvm tag i Herlev. Vi har stået for nedpilning af det gamle tegltag samt underkonstruktion. Isolering af hele tagetagen. Etablering af bræddetag.