Tilbygning

Tilbygning på 36 kvm med indvendige trævægge, vinduer, døre. Desuden nye spær og tagkonstruktion på tilbygning og hovedhus. Etablering af vinduer og døre i tilbygning.